Volg ons ook op:    

Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO en SO

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDVERKLARING voor SBO en SO

 

Vanaf 18 augustus 2018 worden aanvragen van toelaatbaarheid SBO en SO behandeld door de Commissie van Advies (CvA)
van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 21.01

Via de beveiligde omgeving 'Grippa' moet een aanvraag worden ingediend bij de CvA te Leeuwarden.
Binnen elk bestuur zijn hierover afspraken gemaakt.

Meer informatie vindt u op de site van:  http://www.passendonderwijsinfryslan.nl