Volg ons ook op:    

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse activiteiten zoals:

 

- Schoolreisje

- Sportactiviteiten

- Kerst en andere vieringen

- Laatste schooldag

- Sinterklaasfeest

- Culturele vorming

- Vader- en Moederdag

- Schoolkamp

- Projecten en excursies

 

De betalingen voor ouderbijdrage en schoolreisje worden geregeld via automatische incasso. Dit gebeurt vier keer per jaar, in de maanden oktober, januari, april en juni. Het totaalbedrag is € 80,00 per jaar.

 

Eventueel kunt u ook in één keer het bedrag overmaken aan het begin van het schooljaar op rekeningnummer NL22 RABO 0362261679

o.v.v. de naam van uw kind.

 

Onder een bepaalde inkomensgrens kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld voor een bijdrage. Kijk hiervoor op www.leergeld.nl

Wilt u mailen naar sbodetwine@arlanta als u vragen of opmerkingen hebt.

Deze overeenkomst geldt voor een jaar en wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend verlengd tot uw kind de school verlaat.

 

Vrienden van de Twine

SBO De Twine maakt deel uit van Stichting Arlanta.

Mocht u specifiek de Twine financieel willen steunen, kan dit door ‘vriend van de Twine’ te worden voor € 7,50 per jaar.

Een aanvraagformulier is bij de administratie te verkrijgen.

 

Vergoedingen

Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bij- voorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of het vieren van een verjaardag. U bent niet alleen. Zo kan in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten.

 

Hiervoor biedt Kindpakket mogelijkheden;

Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig over- blijft? Dan is er Kindpakket.nl

Op www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij en kunt u in vier stappen een vergoeding aanvragen.

Heeft u bij uw aanvraag hulp nodig, dan kan de schoolmaatschappelijk werker u ondersteunen. (schoolmaatschappelijkwerk.sbodetwine@arlanta.nl)