Volg ons ook op:    

Ons team

Het enthousiaste team van De Twine bestaat uit verschillende disciplines. Zo zijn naast groepsleerkachten ook intern begeleiders, logopedistes, vakleerkachten en een psycholoog werkzaam om het beste uit uw kind te halen.

Hieronder treft u een overzicht aan van onze organisatie.

 

Directie
De directie van de school wordt gevormd door twee directeuren.

 

Kwaliteitsondersteuners
Onze school kent meerdere intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg. Regelmatig bespreekt de intern begeleider de vorderingen van de leerlingen met de groepsleerkracht. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de leerlingenbespreking.

 

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en begeleiding van de kinderen die zich in zijn groep bevinden. Omdat de groepsleerkracht dagelijks met uw kind werkt, weet hij natuurlijk ook hoe de dagelijkse voortgang van uw kind is. Bij bijzonderheden, bijvoorbeeld in de thuissituatie, is het van belang dat u de groepsleerkracht hiervan op de hoogte brengt. Hij kan uw kind dan ook beter opvangen op school. De groepsleerkracht is tevens verantwoordelijk voor de eerste contacten met de ouders. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kijk/ praatavonden en huisbezoek.

 

Vakleerkracht
Op De Twine wordt het vak muziek verzorgd door een vakleerkracht. Op onze school bestaat de mogelijkheid voor kinderen hun diploma Algemeen Muzikale Vorming te halen. Deze lessen worden door dezelfde vakleerkracht verzorgd.

Daarnaast is ook een vakleerkracht gymnastiek werkzaam. De vakleerkracht gymnastiek is niet alleen verantwoordelijk voor de lessen lichamelijke opvoeding, maar ook voor het geven van judolessen voor alle leerlingen. Daarnaast houdt de vakleerkracht zich op de vrijdagmiddagen individueel bezig met leerlingen die extra oefening nodig hebben voor hun motorische ontwikkeling (motorische remedial teaching).

 

Zorgteam
Het zorgteam van onze school bestaat uit een schoolmaatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog, psychologisch assistent, schoolarts, intern begeleiders en directie.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de schoolloopbaan van alle kinderen. Eens per maand vergadert het zorgteam. In situaties waarbij dit nodig is kan een van de leden van het zorgteam nader onderzoek doen. Dit onderzoek wordt altijd met de ouders besproken. Het zorgteam onderhoudt verder contacten met instanties die buiten de school opereren, maar die soms gesprekspartner zijn als het gaat om de individuele belangen van kinderen.

 

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker probeert zoveel mogelijk de ouders van nieuwe leerlingen te bezoeken. De schoolmaatschappelijk werker stelt zich op de hoogte van de thuissituatie van alle leerlingen, door het lezen van de verslagen van de huisbezoeken die door elke groepsleerkracht minstens één keer per jaar worden gedaan.

 

Orthopedagoog / Psychologisch assistent
De orthopedagoog en psychologisch assistent zijn verantwoordelijk voor het verrichten van (aanvullend) psychologisch onderzoek.
Dit onderzoekt vindt doorgaans plaats op verzoek van de intern begeleider, nadat dit verzoek besproken is in de vergadering van het begeleidingsteam. Het onderzoek dient te allen tijde om nog beter aan de hulpvragen van de leerling tegemoet te kunnen komen.

 

Logopedie
De logopedist houdt zich bezig met stem, spraak, taal, lezen (dyslexie), gehoor, afwijkende mondgewoonten (open-mond gedrag en duimzuigen) en eet- en drinkproblemen.

 

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent assisteert de groepsleerkracht bij de dagelijkse opvang en begeleiding van jonge kinderen. De onderwijsassistent heeft geen lesgevende bevoegdheid.

 

Administratie
De administratie van de school houdt zich bezig met het verzorgen van de financiële- en leerlingenadministratie. Daarnaast verzorgt zij de aanvragen voor leerlingenvervoer, is vaak eerste aanspreekpunt voor telefonisch contact en is steunpunt voor de directie en teamleden.

 

Conciërge
De conciërge is belast met kleine onderhoudswerkzaamheden, kopieerwerk, en het verzorgen van consumpties.