Volg ons ook op:    

Leer en gedragsproblemen

De kinderen die De Twine bezoeken hebben soms een complexe schoolgeschiedenis achter de rug. Grofweg zijn er twee groepen problemen te onderscheiden; leerproblemen en gedragsproblemen.

Deze twee problemen gaan vaak samen. Er worden termen gebruikt als moeilijk lerende kinderen en kinderen met leerstoornissen. Vaak hebben leerproblemen gedragsproblemen tot gevolg. Andersom kunnen gedragsproblemen een negatief effect hebben op het leren.

Problemen komen bijna altijd voor in een grote variatie en combinatie van problemen. De Twine is gespecialiseerd in de opvang van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Kinderen op onze school kunnen doorstromen naar het basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs.

Taalproblemen
Bovengenoemde problemen kunnen te maken hebben met het gebruik van de taal. Het spreken bij kinderen met taalproblemen komt vaak laat op gang, de woordenschat wordt langzaam uitgebreid, begrippen komen niet over, zinnen worden moeizaam gemaakt en abstract taalgebruik geeft vaak verwarring. Sommige kinderen kunnen een grapje bijvoorbeeld letterlijk opvatten; ze kunnen niet de stap maken van het concrete naar het abstracte.

Leerproblemen
Verder is er een grote hoeveelheid aan leerproblemen te onderscheiden. Hoofdzakelijk gaat het om concentratieproblemen en problemen met het onthouden en toepassen van het geleerde. Deze kinderen moeten voortdurend geholpen worden om volgende stappen te zetten. Daarbij moet de meester, juf maar ook de ouders ook helpen om dat wat geleerd is in de praktijk te brengen. Veel extra aandacht en geduld zijn onmisbare voorwaarden. Zeker voor ouders die meerdere kinderen hebben, is dit niet altijd een gemakkelijke opgave.

Sociaal-emotionele problemen
Kinderen met problemen hebben soms moeite met het onthouden van de leerstof en kunnen moeite hebben om hun gedachten onder woorden te brengen. Hierdoor kan de omgang met anderen kinderen vaak moeilijk zijn. Het is moeilijk voor deze kinderen om zich in te leven in de situatie waarin de ander zich bevindt en er begrip voor op te brengen.

Veel kinderen reageren vaak sterk primair op ontstane situaties waarbij het lichaam duidelijk wordt gebruikt om gevoelens af te reageren (de eerste klap is een daalder waard). Ze hebben een grote behoefte aan houvast en duidelijkheid.

De grenzen moeten helder worden aangegeven, maar de docent, ouder of verzorger moet kinderen ook begrijpen en aanvoelen.

Van groot belang is ook dat de aanpak thuis en op school niet erg veel van elkaar verschilt. Juist daarom vinden wij contact met de ouders over de opvoeding en onderwijs belangrijk.