Volg ons ook op:    

Onderwijs / werkwijze

SBO De Twine wil leerlingen een uitdagend toekomstperspectief bieden. Daarom kijken wij naar de talen-ten van onze leerlingen en geven we hen de kans om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden de leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, de behoefte en belangstelling van iedere leerling. Regelmatig is sprake van complexe problematiek.

 

Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen (vaak) belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen aangepast moeten worden. Heel belangrijk is dat onze leerlingen zich veilig voelen in een professioneel pedagogisch klimaat. Onze professionele en betrokken medewerkers staan hiervoor met hart en ziel klaar.

 

SBO De Twine is een Christelijke school die aangesloten is bij de Stichting Arlanta. De scholen van Arlanta zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht ras, nationaliteit en geloofs- of levensovertuiging.