Volg ons ook op:    

Vrienden van De Twine

Dokkum, april 2023.

Aan de ouders(s)/verzorger(s) van de leerlingen van SBO de Twine.

 

Geachte mevrouw, heer,

Sinds 1 augustus 2015 is De Twine onderdeel geworden van Stichting Arlanta.

Een stichting heeft geen leden. U kunt dus geen lid worden van de stichting. Omdat we ons heel goed voor kunnen stellen dat u De Twine financieel zou willen steunen (een school kan een extraatje goed gebruiken!) wordt u in de gelegenheid gesteld om voor € 7,50 per jaar ‘vriend van De Twine’ te worden.

Jaarlijks zal door de -nog in te stellen- ouderadviescommissie (OAC) van De Twine besloten worden, waaraan De Twine het geld, dat de vrienden bijeen brengen, zal besteden. De vrienden worden daarover uiteraard geïnformeerd.

Wilt u op bijgevoegd formulier aangeven of u vriend van De Twine wilt worden en zo ja wilt u het ingevulde en ondertekende formulier  dan weer inleveren op school?

Met vriendelijke groet,

 

A. Klimstra

directrice

 

Door op onderstaand document te klikken kunt u aanmelden.