Volg ons ook op:    

Identiteit

Als school voor speciaal basisonderwijs hebben we te maken met een nogal uiteenlopende problematiek bij kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Elk kind stelt als het ware zijn ‘eigen vragen’ voor wat betreft opvoeding en onderwijs. Deze eigenheid bij ieder kind proberen wij zoveel mogelijk te respecteren door het kind te zien als een uniek wezen; uniek in die zin zoals door de Schepper bedoeld. Zo ook mogen we onze kinderen leren omgaan met elkaar. We hebben immers allemaal wel wàt; sterke en zwakke kanten maar mogen toch zijn als ‘een parel in Gods hand’.

Vanuit dit besef zijn ook kinderen, afkomstig vanuit b.v. het openbaar basisonderwijs, welkom op onze school. Uiteraard verwachten wij hierbij wel dat alle ouders de identiteit van ons onderwijs willen respecteren.

Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de aandacht die we schenken aan het godsdienstonderwijs. Per week worden drie verhalen uit de bijbel verteld, volgens een vast vertelrooster. Hierbij wordt de methode ‘Kind op Maandag’ en de methode ‘Trefwoord’ gebruikt. De dagen worden geopend en ook weer afgesloten met een gebed.